Αγωνιστικό πρόγραμμα

25ος Ραχών

Σάββατο 9 Ιουνίου 2018

Ράχες - Αγ. Νικόλαος - Καραβόμυλος - Ράχες, 30μλ.

Αποτελέσματα

Μαλιακός 2018

Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Αχλάδι Λιχαδονήσια Inshore 20μλ.

Αποτελέσματα

Λίχας

Κυριακή 1 Ιουλίου 2018

Ράχες - Λιχαδονήσια - Καραβόμυλος - Ράχες, 25μλ.

Αποτελέσματα

Ωρέοι Παλκοπούλου 2018

Σαββατοκύριακό 1 & 2 Σεπτεμβρίου 2018

Ράχες - Ωρέοι & Ωρέοι - Ράχες, 17 & 17μλ.

Αποτελέσματα

Στυλίδα

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Ράχες - Στυλίδα, 20μλ.

Αποτελέσματα